รมต.เกษตร ชี้แจง ข้าราชการที่เป็น เกษตรกร ต้อรอมติจาก ครม.

Spread the love

             นายเฉลิมชัย ยืนยัน ว่า การเยียวยาข้าราชการที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกร อํานาจการตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ และ ครม. เพื่อตรวจสอบถถึงข้อมูลที่แน่ชัดต่อไป

             ในวันนี้ วันที่ 22 พฤษภาคม  2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงกรณีการจ่ายเงินเยียวยา เกษตรกร 5,000 บาท ที่ข้าราชการอยู่ในทะเบียน เกษตรกร โดยขอให้ทำความเข้าใจก่อนว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการลงทะเบียนและรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

            ส่งให้กับกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินการคัดกรองและตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน  ส่วนผู้ที่ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญ และระบบประกันสังคม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ก่อนส่งกลับมายังกระทรวงเกษตรฯ เพื่อส่งมอบข้อมูลรายช่ือต่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ดําเนินการจ่ายเงินต่อไป

               หน่วยงานที่กําหนดเกณฑ์และทําหน้าที่คัดกรองไม่ให้สิทธิ์ซ้ำซ้อน คือ กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ดังน้ัน การจะจ่ายเงินเยียวยาให้ข้าราชการที่อยู่ในทะเบียน เกษตรกร หรือไม่นั้น การตัดสินใจเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และต้องเป็นมติของ ครม. หากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นสมควรให้ได้รับสิทธ์ิเยียวยาและเสนอให้ ครม. ให้มีมติออกมา กระทรวงเกษตรฯ พร้อมดำเนินการทันที เพราะมีฐานข้อมูลรายชื่อทั้งหมดแล้ว สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและไม่มีตกหล่น

              ส่วนกรณีที่ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวว่า การตัดสินใจจ่ายเยียวยาให้ข้าราชการเป็นอํานาจของกระทรวงเกษตรฯ นั้น นายเฉลิมชัย ระบุว่า เรื่องนี้ สคศ. คงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะข้อเท็จจริงกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้รวบรวมและส่งรายชื่อเกษตรกรให้กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและตรวจความซ้ำซ้อน ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะมีการจ่ายให้ข้าราชการและอื่นๆ หรือไม่นั้น ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และที่สำคัญต้องมีการวางแนวปฏิบัติที่ชัดเจนออกมา กระทรวงเกษตรฯ รอเพียงการพิจารณาและการตัดสินใจของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และ ครม. ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป เพื่อไม่ให้มีการตกหล่นของรายชื่อ

 

 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในประเด็นข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกร ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนว่าข้าราชการไม่ควรได้รับการเยียวยาในส่วนนี้ อีกทั้งจะต้องมีการซักซ้อมทําความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติและความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง คาดว่ามีการนําเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ต่อไป

ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวเกษตรกร ครั้งที่ 1 ธ.ก.ส. โอนเงินแล้วทั้งสิ้น 3,222,952 ราย และกระทรวงเกษตรฯ ส่งข้อมูลเกษตรกรครั้งที่ 2 ให้กับ ธ.ก.ส. แล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา อีกจํานวน 3,428,008 ราย เพื่อดําเนินการจ่ายเงิน คาดว่า ธ.ก.ส. จะโอนเงินได้ช่วงวันที่ 22-29 พ.ค.นี้ ขณะเดียวกัน ยังได้ส่งรายชื่อเกษตรกรอีก 700,000 ราย ให้กระทรวงการคลังเพื่อให้คัดกรองและตรวจสอบความซ้ำซ้อนด้วยอีกด้วย ส่วนเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมอีกจํานวน 1.6 ล้านราย จะได้รวบรวมและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังต่อไปในการติดตามและตรวจสอบ

             และสําหรับผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถอุทธรณ์ได้ที่สำนักงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ได้เลย เพื่อขออุทรณ์รับเงินเยียวยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *