โปรดเกล้าฯ ให้ “พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร” แปลงสัญชาติไทย

Spread the love

ทาง เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศ โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
พระราชพัชรมานิต (พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร) สัญชาติอังกฤษ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน

เป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดในเรื่องพระธรรมวินัย แตกฉานในพระธรรมคำสอน และมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทย

และนานาชาติ กับเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดป่านานาชาติมาก่อน ถือว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ขึ้นเป็น พระราชพัชรมานิต ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62 ประกอบกับพระราชพัชรมานิต ได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาแปลงสัญชาติเป็นไทย

โดยที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ พระราชพัชรมานิต แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. พุทธศักราช 2563

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *